Danmarks Kolonihistorie

Velkommen til Danmarks Kolonihistorie


I de seneste år har kolonihistorien taget form som en særligt omdiskuteret del af Danmarkshistorien. Det har den til dels på grund af kontroversielle emner, den betoner, heriblandt den erobring, undertrykkelse og det slaveri, det fandt sted under Dannebrogs flagren. Til dels har det dog også at gøre med, at der fortsat er stor uenighed blandt akademikere såvel som offentligheden om, hvad danskernes forhold til denne del af historien egentlig er – og hvad den bør være. 

I dag beskylder man den danske befolkning for på nogle punkter at have glemt og fortrængt denne del af historien og på andre punkter at have fastholdt romantiserede og nostalgiske forestillinger om, hvad dansk kolonialisme var. På samme vis kritiseres tidligere historikerer for at have været farvet af patriotiske synspunkter i deres fremstilling af kolonitiden og for at have portrætteret de andre aktører og folkeslag, som danskerne mødte i de oversøiske områder, som passive brikker i et dansk kolonispil uden egen handleevne. 

Kolonihistorien er altså under skarp kritik fra flere vinkler, og man kan måske undre sig over, hvorfor det fylder så meget i især den offentlige debat. En del af forklaringen kan måske findes i det princip, at når folk skriver og læser historie forholder de sig ikke blot til fortiden, men på mange måder også til nutiden og endda fremtiden. Gennem historien fremstiller vi nemlig fortællinger om, hvem vi er som folk, samfund og nationer. Det vil altså sige, at vi ikke blot kan bruge historien til at lære om de emner den beskriver – vi kan bruge den som en beretning om, hvordan danskerne gennem tiden har brugt historien til at skabe baggrund for den identitet og samfund, de levede i. 
Det er nogle af de ting, vi kommer til at undersøge her.


FORMÅL

Målet med denne kildesamling er at kigge nærmere på netop, hvordan historien er blevet strukket, krympet og brugt på forskellige måder gennem tiden. Gennem de forskellige moduler vil vi sætte 3 hovedspørgsmål i fokus:

  • Hvordan og hvorfor har fremstillingen af dansk kolonihistorie ændret sig gennem tiden? 

  • Hvordan bliver kolonihistorien brugt i sammenhæng med dansk selvforståelse? 

  • På hvilke måder er dansk kolonihistorie betydningsfuld i dag? 

STRUKTUR

Kildesamlingen består af 4 moduler. De tre første dele skal forstås som en “kontekst – materiale & analyse – anvendelse”-struktur, og den sidste del er en ment til videre læsning og inspirationer.

Hvem skriver dansk kolonihistorie? – Med hvilke motivationer?

En historiografisk gennemgang af dansk kolonihistorie.

Hvordan har fremstillinger af kolonihistorien ændret sig over tid?

Gå i dybden med kildeteksterne.

Hvad er betydningen af dansk kolonhistorie i dag?

Se nærmere på nutidige debatter om dansk kolonihistorie.

Her finder du litteraturliste samt mere information og kilder til dansk kolonihistorie.

BRUG

Denne samling er både til den selvstændige, interesserede læser og kan også følges i grupper som del af et undervisningsforløb. Til dette formål har vi lavet en materiale guide med mere information og baggrundsanalyse for teksterne samt arbejdsopgaver. Som bruger kan du både klikke dig igennem modulerne eller benytte guiden, alt efter hvad, der interesserer dig.

God fornøjelse!

Del 1 – Oversigt

En kort historie om dansk kolonihistorie

Del 2 – I Dybden

I dette modul går vi i dybden med kildetekster fra historiebøger gennem tiden. Teksterne er organiseret i 4 tematiske kategorier, som hver sætter fokus på hvordan den danske kolonimagt fremstilles på forskellige måder.

Danmark og Europa

Handel

Undertrykkelse og slaveri

Afkolonisering


Del 3 – Fremsyn

Den kolonihistoriske debat i dag

Del 4 – Litteratur

Her kan du udforske flere kilder, lære mere om Danmarks kolonihistorie og påbegynde dit eget forskningsprojekt!

History Dialogues 2020

Johanne Kjærsgaard | Oktober 2020 | København